Naam Helder Advies

Trainingen ‘Individueel lotgenotencontact’ en ‘Groepsgewijs lotgenotencontact’ aan leden van patiëntenverenigingen
Cliëntenpanels leiden bij apotheken & oefentherapeuten
Communicatie richting jongeren (12-18 jaar) met overgewicht

Geef een antwoord