LabResultaten

Van samen werken in de zorg

 • Naam Icare

  Interimopdrachten voor de afdeling Communicatie (o.a. zwangerschapsvervanging, schrijven van boekje over dementie & mantelzorg)

  Naam Talant

  Inhoudelijke organisatie van een cyclus van 14 congressen (i.s.m. het Groningen Congres Bureau). Voor alle medewerkers binnen deze VGZ-instelling, vooral ook met hun inzet en die van de cliënten.

  Naam Halt

  Inhoudelijke & praktische organisatie landelijke Halt-dag 2015, voor alle medewerkers.

  Naam verrichte dienst

  Interimopdrachten voor de afdeling Communicatie (o.a. zwangerschapsvervanging, schrijven artikelen voor ‘dementiekrant’, vernieuwde website: coördinatie & (her)schrijven van teksten)

  Naam Helder Advies

  Trainingen ‘Individueel lotgenotencontact’ en ‘Groepsgewijs lotgenotencontact’ aan leden van patiëntenverenigingen Cliëntenpanels leiden bij apotheken & oefentherapeuten Communicatie richting jongeren (12-18 jaar) met overgewicht